Cwm Rhaeadr, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Coetir heddychol gyda safle picnic yng Nghwm Tywi yw Cwm Rhaeadr.

Uchafbwynt y coetir yw’r olygfa o’r rhaeadr, sef y rhaeadr uchaf yn Sir Gaerfyrddin, wrth iddi arllwys oddi ar fynydd.

Gallwch gael cip ar y rhaeadr ar hyd Llwybr y Rhaeadr.

Mae yma hefyd lwybr hygyrch byr a llwybr beicio mynydd i feicwyr profiadol.

Coetir cymysg yw hwn sy’n cynnwys coed llydanddail brodorol a chonwydd estron - cafodd y ­ynidwydd Douglas mawr eu plannu yn y 1940au.

Mwynhewch garpedi o glychau'r gog ger y llwybrau cerdded yn y gwanwyn.

""

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Hygyrch Cwm Rhaeadr

  • Grade: Hygyrch
  • Distance: 1 milltir/1.6 cilomedr
  • Amser: 30 muned
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr hwn yn addas i rai mewn cadeiriau olwyn. Darn mwyaf serth y llwybr yw 1/20.

Mae’r llwybr hwn yn mynd drwy’r coed a dros lwybr pren.

Mae'n mynd heibio i ddau bwll dŵr sy’n llecyn poblogaidd i weld gweision y neidr ddiwedd yr haf.

Llwybr y Rhaeadr

  • Grade: Cymedrol
  • Pellter: 2½ milltir/4.2 cilomedr
  • Amser: 2½ awr

Mae Llwybr y Rhaeadr yn mynd â chi ar hyd gwaelod y dyffryn gan gynnig ambell i gip ar y rhaeadr drwy’r coed.

Mae yma hefyd nifer o draciau cysylltu sy'n rhoi dewis o lwybrau eraill, byrrach.

""

Llwybr beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Cwm Rhaeadr

  • Gradd: Coch (anodd)
  • Pellter: 6.7 cilomedr

Mae gan y llwybr beicio mynydd Cwm Rhaeadr arwyddbyst ac mae’n cychwyn o’r maes parcio.

Mae Llwybr Beicio Mynydd Cwm Rhaeadr yn cynnig beicio untrac gwych, gan gynnwys llwybr goriwaered dros gefnen greigiog, a golygfeydd ysblennydd dros y dyffryn a’r rhaeadr hardd.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r Llwybr Hygyrch Cwm Rhaeadr yn addas i rai mewn cadeiriau olwyn.

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Cwm Rhaeadr 6 milltir i’r gogledd o Lanymddyfri.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Cwm Rhaeadr ar fap Explorer 187 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 765 422.

Cyfarwyddiadau

O Lanymddyfri dilynwch yr arwyddion i Gilycwm.

Yna dilynwch yr arwydd i gyfeiriad Cronfa Ddŵr Llyn Brianne am 2 filltir ac mae’r maes parcio ar y chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf