Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Tachwedd 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A002575/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Y Llyn SSSI

Gwella cyflwr strwythurol y bwa.

Gyhoeddwyd

07/11/2022

A002601/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Caron SSSI

 

Gwaith rheoli yng Ngwarchodfa Natur Cors Caron.

Gyhoeddwyd

03/11/2022

A002602/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Caron SSSI

Mae tir mawn yn gweithio ac yn cyrchu gwelliannau.

Gyhoeddwyd

03/11/2022

A002604/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llyn Padarn SSSI

Symudir dros dro y Cyw Arctig i oedolion o Afon y Bala, Llyn Padarn at ddibenion cadwraeth.

Gyhoeddwyd

04/11/2022

A002605/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Gogleddol) SSSI

Trwsio wal gadw.

Gyhoeddwyd

03/11/2022

A002610/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Bryn Breidden SSSI

Gwneud gwaith i goed sy'n cael eu hystyried fel eu bod yn peryglu iechyd a diogelwch.

Gyhoeddwyd

07/11/2022

A002621/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Caron SSSI

Ymgymryd â gweithredoedd cadwraeth fel rhan o brosiect LIFEquake.

Gyhoeddwyd

08/11/2022

A002626/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Bwrdd Arthur SSSI

Torri glaswellt a phrysgwydd a chael gwared ar arsyniadau i fannau adneuo y cytunwyd arnynt.

Gyhoeddwyd

10/11/2022

A002632/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Bodeilio SSSI

Cors Erddreiniog SSSI

Natur Am Byth i wneud arolwg o waith cerrig.

Gyhoeddwyd

23/11/2022

A002636/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Teifi SSSI

Rhos Blaenclettwr SSSI

Defnyddio dau fab i fonitro ansawdd dŵr.

Gyhoeddwyd

10/11/2022

A002640/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Cletwr SSSI

Coed i'w symud o lwybr cyhoeddus.

Gyhoeddwyd

14/11/2022

A002641/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Atgyweirio arglawdd.

Gyhoeddwyd

16/11/2022

A002661/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn SSSI

ynnu/trimio coed wedi'u difrodi gan wynt.

Gyhoeddwyd

28/11/2022

DFR/S/2022/0165

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 14623 68631

Tynnu chwyn a silt mewn afon i gynnal trawsgludo a gallu i reoli risg llifogydd

Bod yn benderfynol

 

DFR/S/2022/0169

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 15639 88353

Gwaith diogelu'r banc a chael gwared ar ddeunydd shoal, 8 i 10 tunnell tua

Bod yn benderfynol

 

FRA/NM/2022/0070

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Parc Cartref Gwyliau Clywedog Riverside, Ffordd Van, Llanidloes, SY18 6NE

Tynnu'r coredyrnau segur presennol Cribynau gauging weir i wella taith pysgod y tu hwnt iddo. Gweithgaredd risg llifogydd B

Rhoi

04/11/2022

FRA/NM/2022/0083

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Parc Cartref Gwyliau Clywedog Riverside, Ffordd Van, Llanidloes, SY18 6NE

Gwaith dros dro sy'n gysylltiedig â symud cored Cribynau ger Llanidloes. Gweithgaredd RisK Llifogydd B

Rhoi

24/11/2022

Hydrev 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A002531/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Wildfowling ar flaendraeth aber afon Dyfi.

Gyhoeddwyd

05/10/2022

A002540/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr SSSI

Torri cadwraeth.

Gyhoeddwyd

15/10/2022

A002543/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Morfa Dyffryn SSSI

Torri chwyn.

Gyhoeddwyd

11/10/2022

A002546/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Elenydd SSSI

Torri cwpledi.

Gyhoeddwyd

12/10/2022

A002549/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Teifi SSSI

Elenydd SSSI

Adeiladu llwyfan pysgota anabl a llwybr mynediad.

Gyhoeddwyd

17/10/2022

A002554/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn SSSI

Mân docio coed i wella llif llifogydd.

Gyhoeddwyd

18/10/2022

A002565/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Teifi SSSI

Himalayan Balsam rheoli.

Gyhoeddwyd

25/10/2022

A002567/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Teifi SSSI

Tynnu malurion pren mawr yn rhwystro.

Gyhoeddwyd

24/10/2022

A002581/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Teifi SSSI

 

Dileu bresych sgerbwd Americanaidd.

Gyhoeddwyd

27/10/2022

A002582/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Torri chwyn.

Gyhoeddwyd

27/10/2022

A002589/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ogof Ffynnon Ddu-Pant Mawr SSSI

Ffensys/mynediad a rheoli stoc.

Gyhoeddwyd

28/10/2022

A002595/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Cymhwysiad cemegol chwynladdwr.

Gyhoeddwyd

30/10/2022

C002525/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cwm Doethie SSSI

Gweddnewidiad yr ysgyfaint.

Gyhoeddwyd

03/10/2022

DFR/S/2022/0153

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 41782 05002 to SN 41955 03991

Dad-chwynnu a dad-siltio er mwyn cynnal trawsgludo

Penderfynol

18/10/2022

DFR/S/2022/0154

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 40064 04598

Dad-chwynnu a dad-siltio er mwyn cynnal trawsgludo

Penderfynol

18/10/2022

DFR/S/2022/0155

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 12877 00348 to SN 11198 00677

Dad-chwynnu a dad-siltio

Penderfynol

20/10/2022

DFR/S/2022/0159

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded gweithgareddau risg llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49494 00386

Gwaith Dros Dro: Gwaith i ddyfrgi sydd yn debyg o ddargyfeirio cyfeiriad llif y dŵr i'r brif afon

Bod yn benderfynol

 

Medi 2022

Rhif trwydded

Trefn trwyddedau

Math o drwydded

Deiliad Trwydded

cyfeiriad y safle

Disgrifiad o'r Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad penderfynu

DFR/S/2022/0153

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 41782 05002 i SN 41955 03991

Dad-chwynnu a dad-siltio i gynnal trawsgludo

Bod yn benderfynol

 

DFR/S/2022/0154

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 40064 04598

Dad-chwynnu a dad-siltio i gynnal trawsgludo

Bod yn benderfynol

 

DFR/S/2022/0155

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 12877 00348 i SN 11198 00677

Dad-chwynnu a dad-siltio

Bod yn benderfynol

 

DFR/S/2022/0139

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Groundwork Cymru

SO 27218 03915

Tynnu tua 6m hyd o gored concrit a hyd 10m o strwythur a phibellau pren.  Ynghyd â chael gwared ar ramp dur di-staen wedi'i osod yn flaenorol

Penderfynol

15/09/2022

FRA/NM/2022/0048

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhaeadr llanw Sealand, Sealand, Sir y Fflint, CH5 2PW

Ailosod drws llanw Sealand. Gweithgaredd B- cynnal unrhyw waith o newid neu atgyweirio ar unrhyw strwythur i mewn, drosodd ac o dan brif afon

Rhoi

08/09/2022

FRA/NM/2022/0071

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Conwy, ger Cronfa Ddŵr Storio Llifogydd Dolen Crafnant, Trefriw, Conwy.

Mae'r gwaith yn cynnwys gwaith atgyweirio ar ran o tua 25m o lan yr afon ar afon Affôn/Afon Conwy yn Nhrefiw. Gweithgaredd A

Rhoi

09/09/2022

FRA/NM/2022/0078

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Pen y Stryt, Llandegla, Sir Ddinbych, LL11 3AF

Gosod revetment meddal, pwmp solar a ffensio ar ochr y banc. Gweithgaredd A & F

Rhoi

29/09/2022

A002438/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Dyfi

Trin prysgwydd a rhododendron

Gyhoeddwyd

02-Medi-2022

A002440/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Dyfi

Gwaith cynnal a chadw ffos.

Gyhoeddwyd

04-Medi-2022

A002449/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Dyfi

Ail-broffilio bysgio a byta ffos.

Gyhoeddwyd

07-Medi-2022

A002455/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Wysg (Brynbuga Uchaf) / Afon Wysg (Wysg Uchaf) SSSI

Afon Wysg (Wysg Isaf)/Afon Wysg (Wysg Isaf)

Rheolaeth glymog Japaneaidd.

Gyhoeddwyd

09-Medi-2022

A002462/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Dyfi

Torri chwynnu.

Gyhoeddwyd

17-Medi-202 2

A002468/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Bodeilio SSSI

Cors Erddreiniog SSSI

Casgliad o gapsiwlau hadau tegeirian hedfan ar gyfer y banc hadau yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol.

Gyhoeddwyd

15-Medi-2022

A002469/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Afon Llugwy

Clearfell ardal o goedwig heintiedig ar hyd yr A5.

Gyhoeddwyd

14-Medi-2022

A002480/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lefelau Gwent - Magwyr a Gwndy SSSI

Lefelau Gwent - Redwick a SoDdGA Llandevenny

SoDdGA Aber Hafren

Gwaith cynnal a chadw'r harbwr oer ar y môr.

Gyhoeddwyd

16-Medi-2022

A002481/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd a Cheunant Rheidol (Rheidol Woods & Gorge) SSSI

Mae rheoli NNR yn gweithio.

Gyhoeddwyd

17-Medi-2022

A002482/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lefelau Gwent - Magwyr a Gwndy SSSI

Lefelau Gwent - Redwick a SoDdGA Llandevenny

Lefelau Gwent - Nash a Goldcliff SSSI

Lefelau Gwent – Whitson SSSI

Lefelau Gwent - Tredelerch a Peterstone SSSI

Lefelau Gwent - SoDdGA Sain Ffraid

Gwlyptiroedd Casnewydd

Dad-siltio o 16 cwrs dŵr IDD.

Gyhoeddwyd

20-Medi-2022

A002483/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lefelau Gwent - Tredelerch a Peterstone SSSI

Lefelau Gwent - SoDdGA Sain Ffraid

Lefelau Gwent - Nash a Goldcliff SSSI

Lefelau Gwent – Whitson SSSI

Lefelau Gwent - Redwick a SoDdGA Llandevenny

Lefelau Gwent - Magwyr a Gwndy SSSI

Cil-y-coed a Gwynllŵg Gwent Lefel IDD Ardal Cynnal a Chadw Dŵr/Rhaglen Cynnal a Chadw Atal Llifogydd ar Amddiffyn.

Gyhoeddwyd

20-Medi-2022

A002488/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Cors y Llyn

Ailwynebu llwybrau troed.

Gyhoeddwyd

21-Medi-2022

A002490/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd

Adnewyddu pyllau presennol ac adeiladu pyllau newydd.

Gyhoeddwyd

21-Medi-2022

A002495/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Morfa Harlech

Gweithrediadau adfer ecolegol.

Gyhoeddwyd

22-Medi-2022

A002500/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Ailosod ffin wreiddiol y llwybr troed.

Gyhoeddwyd

22-Medi-2022

A002505/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Dyfi

Cwrs arferol, cwrs dŵr, gwaith rheoli llystyfiant a wnaed o fewn Tywyn IDD.

Gyhoeddwyd

23-Medi-2022

A002511/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd Aber SoDdGA

Rheoli'n barhaus ar Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru (WGWE).

Gyhoeddwyd

27-Medi-2022

A002519/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ganllwyd SoDdGA

Mae ffensys yn gweithio.

Gyhoeddwyd

29-Medi-2022

A002521/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Afon Teifi

Tynnu malurion llifogydd yn rhwystrau.

Gyhoeddwyd

30-Medi-2022

C002448/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Blackcliff-Wyndcliff SSSI

Tynnu tresiau cedyrn anfrodorol a gwaith adferol i glefydau coed.

Gyhoeddwyd

08-Medi-2022

 

C002355/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Twyni Lacharn - Pentywyn / Talacharn - SoDdGA Twyni Pentywyni

Clirio a thrin bwcthorn môr.

Gyhoeddwyd

06-Medi-2022

Awst 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A002325/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Aber Hafren SSSI

Gosod ffensys ac atgyweirio.

Gyhoeddwyd

01/08/2022

AD002324/1

Adran 28I Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Aber Hafren SSSI

Atgyweirio argyfwng i bibell alltud.

Gyhoeddwyd

01/08/2022

A002338/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llyn Llygeirian SSSI

Casgliad o hadau ar gyfer adneuo yn y Millenium Seedbank yng Ngerddi Kew.

Gyhoeddwyd

03/08/2022

A002336/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhos Goch (Comin Rhos Goch) SSSI

Gosod bynu cyfuchlin isel ar gromen meim wedi'i godi.

Gyhoeddwyd

03/08/2022

AD002333/1

Adran 28I Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lefelau Gwent - Magwyr a Gwndy SSSI

Gosod ceuffos newydd.

Gyhoeddwyd

03/08/2022

A002170/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi

Gwaith atgyweirio banc ar atal llifogydd.

Gyhoeddwyd

04/08/2022

A002344/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cwningar Niwbwrch - Ynys Llanddwyn SSSI

Cynnal a chadw clostiroedd pori a seilwaith.

Gyhoeddwyd

05/08/2022

A001890/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cwningar Niwbwrch - Ynys Llanddwyn SSSI

Tynnu pren a phrysgwydd.

Gyhoeddwyd

09/08/2022

A002365/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Trwyddedu wildfowling 2022/23.

Gyhoeddwyd

11/08/2022

A002366/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Rheoli prysgwydd helyg.

Gyhoeddwyd

15/08/2022

A002373/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lefelau Gwent – Whitson SSSI

Aber Hafren SSSI

Gwaith cynnal a chadw/atgyweirio'r môr.

Gyhoeddwyd

16/08/2022

AD002383/1

Adran 28I Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Gwaith i drwsio pibell elifion.

Gyhoeddwyd

18/08/2022

A002319/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Teifi SSSI

Tynnu rhwystr plât gwraidd mawr.

Gyhoeddwyd

23/08/2022

A002377/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddfa Nant-y-cagl (Mwynglawdd Eaglebrook) SSSI

Cynaeafu SPHN Larch a gwaith cadwraeth i ddiogelu'r diddordeb arbennig.

Gyhoeddwyd

24/08/2022

A002406/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Adeiladu bytiau cyfuchlin isel ar gors wedi'u codi.

Gyhoeddwyd

24/08/2022

A002418/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Torri gwair gyda Cynaeafwr Gwlyptir Pistenbully.

Gyhoeddwyd

25/08/2022

A002417/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Gosod pwmp dŵr a chafn newydd sy'n cael ei bweru gan solar.

Gyhoeddwyd

25/08/2022

A002422/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Aber Hafren SSSI

Wildfowling ar y blaendraeth.

Gyhoeddwyd

26/08/2022

A002420/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Figyn Blaen-Brefi SSSI

Ymyriadau i adfer hydroleg SSSI.

Gyhoeddwyd

26/08/2022

C002387/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Livox SSSI

Coedlannau coed.

Gyhoeddwyd

19/08/2022

 

C002355/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Arfordir Pen-bre SSSI

Adfer cynefinoedd twyni.

Gyhoeddwyd

09/08/2022

DFR/S/2022/0139

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Groundwork Cymru

SO 27218 03915

Tynnu tua 6m hyd o gored concrit a hyd 10m o strwythur a phibellau pren.  Ynghyd â chael gwared ar ramp dur di-staen wedi'i osod yn flaenorol

Bod yn benderfynol

 

DFR/S/2022/0074

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 71396 31616

Gosod pas pysgod Larnier cyfun newydd a phas eel

Penderfynol

16/08/2022

DFR/S/2022/0114

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Knights Brown Construction Ltd

ST 14268 77037

Gwaith Dros Dro: Defnyddio pontŵns Aquadock HDPE i alluogi paentio pentyrrau dal coed

Penderfynol

19/08/2022

DFR/S/2022/0130

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 30010 85413

Atgyweirio amddiffyniad blocfaen presennol, tua 30m o hyd

Penderfynol

23/08/2022

FRA/NM/2022/0048

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llyn Tegid, Bala

De-shoaling

Rhoi

10/08/2022

S091303

S.55 (2) Rheoliadau Cynefin 2017

Trwydded

Cyfoeth Naturiol Cymru

Y Bala'n Gored

Gwaith de-shoaling

Gyhoeddwyd

24/08/2022

S091592

S.55 (2) Rheoliadau Cynefin 2017

Trwydded

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Y Llyn

Atgyweirio iawndal i arglawdd, allfall a spillway a gwella cyflwr rheoli llystyfiant

Gyhoeddwyd

16/08/2022

S090450

S.16 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Trwydded

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Eden

Arolygon Cregyn Gleision Perlog Dŵr Croyw

Gyhoeddwyd

02/08/2022

Gorffennaf 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A002247/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cernydd Carmel SSSI

Gwaith rheoli NNR.

Gyhoeddwyd

01/07/2022

A002253/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Cletwr SSSI

Coed Cwm Einion SSSI

Mwyngloddfeydd Esgair Hir ac Esgair Fraith SSSI

Atgyweiriadau ac ychwanegiadau ffensio.

Gyhoeddwyd

29/07/2022

A002254/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Cletwr SSSI

Gwaith llif gadwyn ar dderw a lludw er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Gyhoeddwyd

01/07/2022

A002256/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llyn Goddionduon SSSI

Teneuo coed.

Gyhoeddwyd

05/07/2022

A002258/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Morfa Harlech SSSI

Tynnu hen lwybr pren.

Gyhoeddwyd

06/07/2022

A002265/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Dyfrdwy SSSI

Gwaith cynnal a chadw'r sianel.

Gyhoeddwyd

08/07/2022

A002268/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Oxwich Bay SSSI

Gwaith rheoli NNR cyffredinol.

Gyhoeddwyd

15/07/2022

A002269/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Twyni Chwitffordd, Morfa Landimor a Bae Brychdwn/Twyni Whiteford, Cors Landimore a Bae Brychdyn SSSI

Gwaith rheoli NNR cyffredinol.

Gyhoeddwyd

15/07/2022

A002277/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwynfynydd SSSI

Tynnu coed Hemlock gorllewinol.

Gyhoeddwyd

20/07/2022

A002286/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lefelau Gwent - Magwyr a Gwndy SSSI

Aber Hafren SSSI

Mae West Pill outfall yn gweithio.

Gyhoeddwyd

20/07/2022

A002295/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Aberdaugleddau SSSI

Arolygon Hovercraft o welyau macroalgae rhyng-lanw.

Gyhoeddwyd

21/07/2022

A002296/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Dyfrdwy SSSI

Gwaith diogelwch cronfa ddŵr Llyn Tegid – haniaeth dŵr.

Gyhoeddwyd

20/07/2022

A002297/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tywyn Aberffraw SSSI

Creu notch yn y twyni blaen at ddibenion cadwraeth.

Gyhoeddwyd

20/07/2022

A002298/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Aberdaugleddau SSSI

Arolwg Morwellt Rhynglanwol WFD 2022.

Gyhoeddwyd

21/07/2022

AD002290/1

Adran 28I Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Ieithon SSSI

Afon Lugg SSSI

Electrofishing fel rhan o astudiaeth i lywio gollyngiadau o ddŵr heb ei drin.

Gyhoeddwyd

25/07/2022

FRA/NM/2022/0040

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ger Cymer Dee a Meloch yn cydlifo, Llanfor, Bala, LL23 7DP

Ailgyflwyno clogfeini i brif sianel Dyfrdwy er mwyn annog amrywiaeth llif ac adfer cynefinoedd

Rhoi

05/07/2022

FRA/NM/2022/0050

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Banc Bowlio, Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 9RH

Gosod tocyn eel

Rhoi

13/07/2022

FRA/NM/2022/0051

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Nant Peris, Llanberis, Gwynedd, North Wales, LL55 4UF

Gosod tocyn eel

Rhoi

13/07/2022

FRA/NM/2022/0053

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gorsaf Bylchau Banc Bowlio, Is-y-Coed, Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 0UH

Tynnu silt a chwyn i alluogi cored i weithredu'n llawn a galluogi gwaith i eel pass i ddigwydd

Rhoi

25/07/2022

FRA/NM/2022/0057

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Maes y Pandy, Abergynolwyn, Gwynedd. LL36 9AQ

Mae gwaith i gael gwared ar ddau fae yfed presennol o lan yr afon a'r cwrs dŵr a gosod ail-filfeddygon meddal gan ddefnyddio pren a deunydd coedlannau.

Rhoi

27/07/2022

DFR/S/2022/0114

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Knights Brown Construction Ltd

ST 14268 77037

Gwaith Dros Dro: Defnyddio pontŵns Aquadock HDPE i alluogi paentio pentyrrau dal coed

Bod yn benderfynol

 

DFR/S/2022/0130

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 30010 85413

Atgyweirio amddiffyniad blocfaen presennol, tua 30m o hyd

Bod yn benderfynol

 

DFR/S/2022/0057

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 50887 00587 to SN 51034 00726 and SN 50187 00208

Tynnu shoal

Penderfynol

05/07/2022

DFR/S/2022/0080

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Walters UK

SO 05066 29799

Gwaith Dros Dro: Gosod argae NoFloods FlexWall i fyny'r afon o'r cored presennol i alluogi gwaith parhaol i gael ei wneud

Penderfynol

07/07/2022

DFR/S/2022/0084

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 77082 08372

Ail-gyflwyno deunydd shoal yn ôl i'r afon

Penderfynol

07/07/2022

DFR/S/2022/0104

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Walters UK

SO 04311 06794

Gwaith dros dro: Bagiau tywod a overpump i greu ardal weithio sych i'w defnyddio mewn 2 gam

Penderfynol

07/07/2022

DFR/S/2022/0107

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SM 96119 15939

Cynnig gosod holt dyfrgwn artiffisial

Penderfynol

21/07/2022

Mehefin 2022

Rhif y Drwydded

Trefn Trwyddedau

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad y Safle

Disgrifiad o'r Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A001839/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr SoDdGA

Cael gwared ar eithin ac adfywio conwydd.

Gyhoeddwyd

29-Mehefin-2022

A002145/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Gwy (Gwy Uchaf) / Afon Gwy (Gwy uchaf) SoDdGA

Afon Gwy (Gwy Isaf) / Afon Gwy (Gwy Isaf) SoDdGA

Afon Wysg (Brynbuga Isaf)/Afon Wysg (Wysg Isaf) SoDdGA

Afon Wysg (Brynbuga Uchaf) / Afon Wysg (Wysg Uchaf) SoDdGA

SoDdGA Afon Tywi

Samplu safleoedd silio cysgodol

Gyhoeddwyd

13-Mehefin-2022

A002199/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Gwy (Gwy Uchaf) / Afon Gwy (Gwy uchaf) SoDdGA

Afon Ithon SoDdGA

SoDdGA Afon Irfon

Afon Gwy (Gwy Isaf) / Afon Gwy (Gwy Isaf) SoDdGA

SoDdGA Afon Llynfi

 

 

 

Gosod offer monitro.

Gyhoeddwyd

15-Mehefin-2022

A002209/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Cadair Idris

Cynllun adfer cynefinoedd atgyweirio

Gyhoeddwyd

20-Mehefin-2022

A002210/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Morfa Dyffryn

Gwaith arolygu.

Gyhoeddwyd

17-Mehefin-2022

A002219/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Crymlyn / SoDdGA Cors Crymlyn

Gwaith cynnal a chadw cyffredinol ar NNR.

Gyhoeddwyd

22-Mehefin-2022

A002225/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Dyfi

Mae rheoli perygl llifogydd yn gweithio.

Gyhoeddwyd

24-Mehefin-2022

A002228/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Cors Bodeilio

Samplu llystyfiant.

Gyhoeddwyd

24-Mehefin-2022

A002229/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Warren Niwbwrch - SoDdGA Ynys Llanddwyn

Gwaith arolygu.

Gyhoeddwyd

24-Mehefin-2022

A002237/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dinas Dinlle SoDdGA

Ffens newydd.

Gyhoeddwyd

28-Mehefin-2022

A002245/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Eden - SoDdGA Trawsfynydd Cors Goch

Hau graean.

Gyhoeddwyd

30-Mehefin-2022

AD002226/1

Adran 28I Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Gwy (Gwy Uchaf) / Afon Gwy (Gwy uchaf) SoDdGA

Afon Wysg (Brynbuga Uchaf) / Afon Wysg (Wysg Uchaf) SoDdGA

Afon Wysg (Brynbuga Isaf)/Afon Wysg (Wysg Isaf) SoDdGA

Afon Gwy (Gwy Isaf) / Afon Gwy (Gwy Isaf) SoDdGA

Afon Gwy (Llednentydd)/Afon Gwy (Isafonydd) SoDdGA

Rhagnentydd Gwy Uchaf / SoDdGA Llwythau Gwy Uchaf

SoDdGA Afon Irfon

SoDdGA Afon Llynfi

Afon Wysg (Isafonydd) / River Usk (Tributaries) SoDdGA

Afon Ithon SoDdGA

SoDdGA Duhonw

Electrobysgota i lywio effeithiolrwydd camau rheoli.

Gyhoeddwyd

24-Mehefin-2022

C002184/1

 

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Coed Hael Isaf

SoDdGA Coed y Graig

Gwaith cwympo coed ynn yn marw.

Gyhoeddwyd

7-Mehefin-2022

C002178/1

 

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Coed-canol (Coed Ty-canol)

Gwaith rheoli NNR.

Gyhoeddwyd

10-Mehefin-2022

C002179/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Corsydd Llangloffan

Gwaith rheoli NNR.

Gyhoeddwyd

10-Mehefin-2022

C002180/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SoDdGA Ystagbwll

Gwaith rheoli NNR.

Gyhoeddwyd

10-Mehefin-2022

DFR/S/2022/0103

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90336 77392

Tynnu chwyn a silt ynghyd â defnyddio croesfan bibell dros dro

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0104

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Walters UK

RhS 04311 06794

Gwaith Dros Dro: Bagiau tywod a throspump i greu ardal weithio sych i'w defnyddio mewn 2 gam

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0107

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SM 96119 15939

Cynnig i osod gwair dyfrgwn artiffisial

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0111

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 89631 83550

Tynnu 17m3 o silt tua., yn ogystal â'r posibilrwydd o greu ramp/graddiant gan ddefnyddio esgidiau sych ar y safle

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0052

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 74118 05788

Shoal Removal i gynnal trawsgludiad o fewn yr ardal a helpu i leihau llifogydd yn lleol

Penderfynol

9-Mehefin-2022

DFR/S/2022/0056

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 43228 20598

Dad-chwynnu a dad-siltio er mwyn cynnal trawsgludiad

Penderfynol

1-Mehefin-2022

DFR/S/2022/0062

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Spencer ECA

SS 76031 89776

Gwaith Dros Dro: Coffrau i greu ardal waith sych a bagiau dympio wedi'u llenwi â thywod i ddargyfeirio llif i alluogi gwaith i'r pàs pysgod presennol

Penderfynol

1-Mehefin-2022

FRA/NM/2022/0016

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cae Amaethyddol Glan Y Gors, Llanfaelog, Tŷ Croes, Ynys Môn, LL63 5SR

Gosod cilfachau yfed

Rhoi

30-Mehefin-2022

FRA/NM/2022/0041

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Shotwick Brook West, Nr Fourth Avenue, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sealand, Sir y Fflint, CH5 2NL

Ad-dalu banc chwith sianel wedi'i pheirianu sydd wedi mynd yn dandorri ac wedi'i herydu, gan ddefnyddio rholiau coir a phren

Rhoi

8-Mehefin-2022

FRA/NM/2022/0045

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Nant Barrog u/s o fagl silt Capel, Ffordd Dinbych, Llanfairtalhaiarn, Conwy. LL22 8SS

Adeiladu sgrin sbwriel bras newydd sy'n ehangach ac yn fwy cynaliadwy na'r strwythur presennol sydd i fyny'r afon o'r lleoliad newydd arfaethedig. Bydd y sgrin newydd hon yn fwy gwydn i erydu o'i chwmpas, bydd yn haws ei chynnal a chlirio malurion.

Rhoi

15-Mehefin-2022

Mai 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A002082/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Migneint-Arenig-Dduallt

SSSI

Adnewyddu 800m o ffensys ffin.

Gyhoeddwyd

03/05/2022

A002095/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cernydd CarmelSSSI

Arolygon ystlumod.

Gyhoeddwyd

04/05/2022

A002114/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Erddreiniog SSSI

Arolygon gwyfynod.

Gyhoeddwyd

06/05/2022

A002136/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Morfa Dyffryn SSSI

Morfa Harlech SSSI

NNR gweithiau cynefin.

Gyhoeddwyd

19/05/2022

A002138/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Gogleddol) SSSI

Coedydd De Dyffryn Maentwrog SSSI

Ceunant Cynfal SSSI

Coed y Rhygen SSSI

Craig y Benglog SSSI

Coed Tremadog SSSI

Manaagement NNR Coed Derw Meirionnydd.

Gyhoeddwyd

20/05/2022

A002140/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Lleoliad toiled cemegol ym maes parcio'r NNR.

Gyhoeddwyd

20/05/2022

A002141/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mynydd Hiraethog SSSI

Atgyweirio a chynnal ffens derfyn.

Gyhoeddwyd

23/05/2022

A002168/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Llugwy SSSI

Uwchraddio trac mynediad i goedwigoedd

Gyhoeddwyd

31/05/2022

FRA/NM/2022/0031

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Wydden FSR, Cyffordd Llandudno, LL31 9JA

(b) newid neu atgyweirio strwythurau mewn, dros neu o dan brif afon

Rhoi

27/05/2022

FRA/NM/2022/0035

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Llugwy,  Betws y Coed, Conwy, LL24 0BB

(d) carthu o wely neu lannau prif afon

Rhoi

23/05/2022

DFR/S/2022/0074

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 71396 31616

Gosod pàs pysgod Larnier cyfunol newydd a phas eel

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0082

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SO 04317 06795

Gwaith adnewyddu / gwella cored

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0084

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 77082 08372

Ail-gyflwyno deunydd saethu yn ôl i'r afon

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0013

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SO 05031 29744

Gwella llwybrau pysgod a gwaith cysylltiedig

Penderfynol

12/05/2022

DFR/S/2022/0035

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Alun Griffiths Contractors Ltd

SS 99954 75016

Gwaith Dros Dro: Gosod stanc clai o fewn y strwythur llif presennol gyda 2 x 450mm o bibellau wedi'u gosod o fewn y clai i reoli'r llif.  Yn ogystal , gosodir sgaffaldiau tŵr yn y strwythur i alluogi drilio a graeanu i fyny'r waliau

Penderfynol

17/05/2022

DFR/S/2022/0036

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

ST 00140 75200

Gosod pont ddur yn lle'r ford bresennol

Penderfynol

12/05/2022

DFR/S/2022/0040

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90188 81541

Gwaith Dros Dro: Dau agoriad ar wahân i'w cloddio yn y banc llifogydd presennol i ddarparu llwyfan i glodfori atgyweirio'r amddiffyniad carreg rwystr sydd wedi'i erydu.  Adfer y banc llifogydd ar ôl cwblhau'r gwaith atgyweirio

Penderfynol

20/05/2022

DFR/S/2022/0044

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2019

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 30397 09715 to SN 24415 08268

Dad-chwynnu a dad-siltio i helpu trawsgludiad o fewn prif sianel yr afon

Penderfynol

12/05/2022

DFR/S/2022/0048

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2020

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49734 00166

Dad-chwynnu a dad-siltio er mwyn cynnal trawsgludiad

Penderfynol

12/05/2022

DFR/S/2022/0053

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2021

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 20022 16164

Tynnu esgidiau mewn 3 lleoliad

Penderfynol

26/05/2022

DFR/S/2022/0055

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 48573 00868

Rheoli esgidiau mewn 2 leoliad

Penderfynol

26/05/2022

DFR/S/2022/0063

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2019

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 78551 10098

Tynnu esgidiau - 576 tunnellyn fras

Penderfynol

26/05/2022

Ebrill 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2022/0052

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 74118 05788

Shoal Removal i gynnal trawsgludiad o fewn yr ardal a helpu i leihau llifogydd yn lleol

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0053

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 20022 16164

Tynnu esgidiau mewn 3 lleoliad

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0054

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SO 18057 05696

Tynnwch a disodli basgedi gaban aflwyddiannus 15m o hyd ar hyd NRW ased arglawdd llifogydd

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0055

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 48573 00868

Rheoli esgidiau mewn 2 leoliad

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0056

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 43228 20598

Dad-chwynnu a dad-siltio er mwyn cynnal trawsgludiad

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0057

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 50887 00587 to SN 51034 00726 and SN 50187 00208

Tynnu esgidiau

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0062

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Spencer ECA

SS 76031 89776

Gwaith Dros Dro: Coffrau i greu ardal waith sych a bagiau dympio wedi'u llenwi â thywod i ddargyfeirio llif i alluogi gwaith i'r pàs pysgod presennol

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0063

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2019

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 78551 10098

Tynnu esgidiau - 576 tunnell tua

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0066

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2020

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SO 50511 12796

Gosod pentyrrau tresmasu gwaith cysylltiedig o amgylch y strwythur allfa presennol

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0009

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2021

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 77046 08339

Tynnu esgidiau - 50m x 12m x 0.4m o ddyfnder tua

Penderfynol

19/04/2022

DFR/S/2022/0014

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2022

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 27999 16432

Tynnu esgidiau - 9m x 3m x 0.25m o ddyfnder tua a 2m x 3m x 0.25m o ddyfnder tua

Penderfynol

22/04/2022

DFR/S/2022/0017

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2023

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 77135 34404 and SN 77008 34259

Pont Swan - Tynnu esgidiau mewn 4 ardal - u/s o bont briffordd 25m x 3m x 0.2m o ddyfnder tua'r un, o dan bont briffordd 17m x 4m x 0.3m yn ddwfn tua, d/s 5m x 4m x 0.3m yn ddwfn tua Rhagor 25m x 1.5m x 0.4m silt/glaswellt dwfn i'w symud.  Pont Waterloo - Tynnu esgidiau - 38m x 4.4m x 0.3m o ddyfnder tua

Penderfynol

22/04/2022

DFR/S/2022/0021

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2024

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SS 99151 73859

Gosod dyfrffyrdd i atal gwartheg rhag symud o fewn yr afon

Penderfynol

27/04/2022

DFR/S/2022/0022

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2025

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SS 99435 73785

Gosod dyfrffyrdd i atal gwartheg rhag symud o fewn yr afon

Penderfynol

27/04/2022

DFR/S/2022/0023

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2026

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 37221 11015

Tynnu esgidiau - 8m x 4m x 0.25m o ddyfnder tua

Penderfynol

25/04/2022

DFR/S/2022/0024

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2027

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SS 99556 73179

Gosod dyfrffyrdd i atal gwartheg rhag symud o fewn yr afon

Penderfynol

27/04/2022

DFR/S/2022/0033

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2028

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 68899 01215

Tynnu esgidiau - 85m x 5m x 0.3m o ddyfnder tua

Penderfynol

29/04/2022

FRA/NM/2022/0009

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Wal Beddgelert (afon Colwyn), Gwynedd. LL55 4YB

(c) codi / newid strwythurau a gynlluniwyd i gynnwys neu ddargyfeirio llifddwr

Rhoi

11/04/2022

FRA/NM/2022/0037

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ger fferm bysgod brithyll y Waun, Heol y Castell, Y Waun, Wrecsam. LL14 5BL

(a) codi unrhyw strwythur mewn, dros neu o dan brif afon

Rhoi

28/04/2022

A002036/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Morfa Harlech SSSI

 

Prosiect Sands o FYWYD – Rheoli Rhywogaethau Brodorol ac adfer slack twyni

Gyhoeddwyd

06/04/2022

A002039/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tywyn Aberffraw SSSI

Creu notch yn y twyni ffrynt - Prosiect Sands o FYWYD

Gyhoeddwyd

26/04/2022

A002045/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Eryri SSSI

Gwaith peirianneg sifil

Gyhoeddwyd

13/04/2022

A002052/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cadair Idris SSSI

Creu lloc newydd ar gyfer merlod mynydd

Gyhoeddwyd

06/04/2022

A002054/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Wysg (Wysg Isaf) SSSI

Arolwg Infertebratau Benthig Rhynglanwol WFD 2022

Gyhoeddwyd

07/04/2022

A002064/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Y Llyn SSSI

Cwympo dwy goeden farw

Gyhoeddwyd

11/04/2022

A002065/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd Aber SSSI

Monitro blychau nythu

Gyhoeddwyd

12/04/2022

A002068/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Cletwr SSSI

Clirio coeden sydd wedi cwympo

Gyhoeddwyd

13/04/2022

A002072/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lefelau Gwent - Tredelerch a Peterstone SSSI

Aber Afon Hafren SSSI

Difrod atgyweirio ar argloddiau llifogydd Amddiffynnwr Môr

Gyhoeddwyd

27/04/2022

A002073/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd a Chorsydd Aber Teifi SSSI

Afon Teifi SSSI

Gwaith rheoli yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Coedmor

Gyhoeddwyd

22/04/2022

A002075/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Aberarth - Carreg Wylan SSSI

Mae'r rheolwyr yn gweithio ar NRW tir ar Pen-yr-ergyd

Gyhoeddwyd

22/04/2022

A002076/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr SSSI

Uwchraddio ffordd goedwig

Gyhoeddwyd

20/04/2022

A002080/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Creuddyn SSSI

Cwympo coeden sycamore sydd wedi pydru, dymchwel y wal bresennol ac adeiladu wal newydd

Gyhoeddwyd

21/04/2022

A002086/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Llugwy SSSI

Tynnwch groyne craig yn Afon Llugwy

Gyhoeddwyd

26/04/2022

Mawrth 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2022/0011

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Central Alliance

SN 17952 45944

Gwaith ymchwilio tir 

Penderfynol

14/03/2022

DFR/S/2022/0033

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 68899 01215

Tynnu esgidiau - 85m x 5m x 0.3m yn ddwfn yn fras

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0035

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 99954 75016

Gwaith Dros Dro: Gosod stanc clai o fewn y strwythur llif presennol gyda 2 x 450mm o bibellau wedi'u gosod o fewn y clai i reoli'r llif.  Yn ogystal, bydd sgaffaldiau tŵr yn cael eu rhoi yn y strwythur i alluogi drilio a llwybro i fyny'r muriau

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0039

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 20691 88997

Gosod ramp mynediad i alluogi gwaith cynnal a chadw i gael ei wneud.  Bydd y ramp hefyd yn cynnwys draen i ganiatáu i ddŵr llifogydd ddraenio'n ôl i mewn i'r sianel

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0040

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SS 90188 81541

Gwaith Dros Dro: Dau agoriad ar wahân i'w cloddio yn y gorlifdir presennol i ddarparu llwyfan i gloddwr atgyweirio'r amddiffyniad carreg floc sydd wedi'i erydu.  Atal y banc llifogydd ar ôl cwblhau'r gwaith atgyweirio

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0044

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SN 30397 09715 to SN 24415 08268

Deweedu ac anobeithio i helpu trawsgludiad o fewn prif sianel yr afon

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0048

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2018

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49734 00166

Dad-chwynnu a dad-siltio er mwyn cynnal trawsgludiad

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0008

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru ) 2019

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SN 41089 19529

Ail-ad-drefnu 200m i 250m o sianel yr afon

Penderfynol

16/03/2022

A002031/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cwm Gwrelych and Nant Llyn Fach Streams SSSI

Disodli cwlfertau

Gyhoeddwyd

31/03/2022

A002023/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Modrwy adar

Gyhoeddwyd

28/03/2022

A002005/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Torri gwair ar argloddiau uchel

Gyhoeddwyd

18/03/2022

A001980/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Glannau Rhoscolyn SSSI

Gwaith ffensio

Gyhoeddwyd

31/03/2022

A002009/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Clirio prysgwydd a chwyn

Gyhoeddwyd

22/03/2022

A002024/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn SSSI

Coedydd Aber SSSI

Eithinog SSSI

Eryri SSSI

Glynllifon SSSI

Llwyn y Coed SSSI

Llyn Padarn SSSI

Morfa Dinlle SSSI

Pant Cae Haidd SSSI

Traeth Lafan SSSI

Y Foryd SSSI

Moelyci a Chors Ty'n y Caeau SSSI

Monitro a dal mincod

Gyhoeddwyd

29/03/2022

A002000/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Arfordir Gogleddol Penmon SSSI

Beddmanarch-Cymyran SSSI

Cae Gwyn SSSI

Caeau Talwrn SSSI

Cemlyn Bay SSSI

Cors Bodwrog SSSI

Cors Erddreiniog SSSI

Cors Goch SSSI

Cors y Farl SSSI

Craig Wen/Cors Castell SSSI

Glannau Penmon – Biwmares SSSI

Glannau Porthaethwy SSSI

Glannau Rhoscolyn SSSI

Gwenfro and Rhos y Gad SSSI

Llyn Alaw SSSI

Llyn Bodgylched SSSI

Llyn Garreg-lwyd SSSI

Llyn Hafodol and Cors Clegyrog SSSI

Llyn Llygeirian SSSI

Llyn Llywenan SSSI

Llyn Maelog SSSI

Llyn Padrig SSSI

Llyn Traffwll SSSI

Llynnau y Fali - Valley Lakes SSSI

Malltraeth Marsh/Cors Ddyga SSSI

Penrhos Lligwy SSSI

Penrhynoedd Llangadwaladr SSSI

Rhoscolyn Reedbed SSSI

Rhosydd Llanddona SSSI

Salbri SSSI

Tre Wilmot SSSI

Tre'r Gof SSSI

Tyddyn y Waen SSSI

Tywyn Aberffraw SSSI

Waun Eurad SSSI

Y Werthyr SSSI

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Monitro a dal mincod

Gyhoeddwyd

29/03/2022

A002012/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cors y Gedol SSSI

Gwaith amddiffyn rhag llifogydd

Gyhoeddwyd

23/03/2022

A002011/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mynydd Tir y Cwmwd a'r Glannau at Garreg yr Imbill SSSI

Arfwisg y graig atgyweirio yn diogelu llwybr arfordir Cymru

Gyhoeddwyd

23/03/2022

A001963/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Teifi SSSI

Gwaith ymchwilio tir i lywio dyluniad Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Aberteifi

Gyhoeddwyd

07/03/2022

C001835/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Datblygu tapio sap bedw

Gyhoeddwyd

08/03/2022

C002016/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coedydd Aber SSSI

Arbrawf gwyddonol i'r transplant o Lobaria pulmonaria o Orllewin yr Alban i Goedydd Aber yng Nghymru

Gyhoeddwyd

24/03/2022

C001959/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Arfordir Pen-bre / Pembrey Coast SSSI

Gwaith ffensio

Gyhoeddwyd

07/03/2022

Chwefror 2022

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A001815/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Eryri SSSI

Torrwch, tynnwch neu palu'r atafaelwyr a'r rhodendron.

Gyhoeddwyd

01/02/22

A001823/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Dinorwig SSSI

Trin chwynladdwr rhododendron ponticum.

Gyhoeddwyd

01/02/22

A001871/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cronfeydd Dŵr Pandora SSSI

Gwaith gwella cronfeydd dŵr.

Gyhoeddwyd

02/02/22

A001880/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Clirio prysgwydd.

Gyhoeddwyd

08/02/22

A001898/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddfeydd Esgair Hir ac Esgair Fraith SSSI

Cael gwared ar adfywio conwydd.

Gyhoeddwyd

10/02/22

AD001916/1

Adran 28I Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Digwyddiad cyfeiriannu.

Gyhoeddwyd

15/02/22

A001938/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Figyn Blaen-Brefi SSSI

Tynnu Sbriws Sitka a chonwydd gwasgaredig.

Gyhoeddwyd

23/02/22

A001942/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Ailosod hen ffensys.

Gyhoeddwyd

24/02/22

A001940/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Atgyweirio'r banc llifogydd.

Gyhoeddwyd

24/02/22

DFR/S/2022/0011

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Central Alliance

SN 17952 45944

Gwaith ymchwilio tir

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0013

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SO 05031 29744

Gwella darnau pysgod a gwaith cysylltiedig

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0014

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 27999 16432

Tynnu esgidiau - 9m x 3m x 0.25m yn ddwfn tua 2m x 3m x 0.25m yn ddwfn tua

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0017

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 77135 34404 ac SN 77008 34259

Tynnu esgidiau

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0021

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SS 99151 73859

Gosod dyfrddorau i atal gwartheg rhag symud o fewn yr afon

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0022

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2017

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SS 99435 73785

Gosod dyfrddorau i atal gwartheg rhag symud o fewn yr afon

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0023

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2018

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 37221 11015

Tynnu esgidiau - 8m x 4m x 0.25m yn ddwfn tua'r un

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2022/0024

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2019

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

South East Wales Rivers Trust

SS 99556 73179

Gosod dyfrddorau i atal gwartheg rhag symud o fewn yr afon

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2021/0240

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2020

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Groundwork Wales

ST 20358 80959

Gosod bafflau plastig ar goncrit petraflex i fyny'r afon o'r cwlfert presennol

Penderfynol

14/02/2022

DFR/S/2022/0007

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SO 29205 15568

Tynnu tua 1.5 tunnell o esgidiau yn rhwystro'r grid a'r siambr

Penderfynol

23/02/2022

Ionawr 2022

Rhif Trwydded Trefn y Drwydded Math o Drwydded Deiliad Trwydded Cyfeiriad Safle Disgrifiad Gweithgaredd Penderfyniad Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2022/0002

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90171 79242

Adeiladu llwyfan pysgota i'r anabl

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2022/0007

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SO 29205 15568

Tynnu tua 1.5 tunnell o esgidiau yn rhwystro'r grid a'r siambr

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2022/0008

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 41089 19529

Ail-adranu 200m i 250m o sianel yr afon

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0241

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 52684 94799

Atgyweirio'r banc llifogydd presennol i'w safon ddylunio wreiddiol

Penderfynol

12/01/2022

DFR/S/2021/0242

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 52641 94681

Atgyweirio'r banc llifogydd presennol i'w safon ddylunio wreiddiol

Penderfynol

12/01/2022

A001793/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Y Llyn SSSI

Gwaith strwythurol a gwella ar fwndwn a'r tu allan.

Gyhoeddwyd

04/01/2022

AD001810/1

Adran 28I Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwastadeddau Gwent - Magor a Undy SSSI

culforoedd newydd dros gyrsiau dŵr IDD.

Gyhoeddwyd

19/01/2022

A001824/1

Section 28H Wildlife & Countryside Act 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwynfynydd SSSI

Cwympo coed.

Gyhoeddwyd

21/01/2022

A001822/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig SSSI

Gwaith diogelwch coed.

Gyhoeddwyd

21/01/2022

AD001840/1

Section 28I Wildlife & Countryside Act 1981

Cyngor

Cyfoeth Naturiol Cymru

Aber Afon Hafren SSSI

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Gwaith ymchwilio tir.

Gyhoeddwyd

26/01/2022

A001847/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhinog SSSI

Tynnwch gonwydd hunan-hadu.

Gyhoeddwyd

28/01/2022

A001857/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Pysgodlyn Mawr SSSI

Gwaith adferol ar strwythur argaeau.

Gyhoeddwyd

31/01/2022

Rhagfyr 2021

Rhif Trwydded Trefn y Drwydded Math o Drwydded Deiliad Trwydded Cyfeiriad Safle Disgrifiad Gweithgaredd Penderfyniad Dyddiad Penderfynu

A001730/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Natural Resources Wales

Llyn Maelog SSSI

Torri chwyn

Cyhoeddwyd

09- Rhagfyr -2021

A001750/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Natural Resources Wales

Elenydd SSSI

Gro Ystwyth SSSI

Cwympo llarwydd heintiedig yn llwyr

Cyhoeddwyd

08- Rhagfyr -2021

A001767/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Natural Resources Wales

Dyfi SSSI

Rheolaeth gemegol o helyg gwasgaredig, bedw a phrysgwydd arall

Cyhoeddwyd

12- Rhagfyr -2021

DFR/S/2021/0239

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

Groundwork Wales

SO 18969 03536

Gosod tri thrap graean

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2021/0240

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

Groundwork Wales

ST 20358 80959

Gosod bafflau plastig ar y concrit petraflex i fyny'r afon o'r cwlfert presennol

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2021/0241

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

Natural Resources Wales

SS 52684 94799

Atgyweirio clawdd llifogydd presennol i'w safon dylunio gwreiddiol

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2021/0242

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

Natural Resources Wales

SS 52641 94681

Atgyweirio clawdd llifogydd presennol i'w safon dylunio gwreiddiol

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2021/0243

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

Natural Resources Wales

ST 15048 89578

Gosod dwy set o risiau ar RHB yr afon

Bod yn Benderfynol

 

DFR/S/2021/0217

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

Natural Resources Wales

ST 20227 81309

 

Gosod carreg flocyn rhag y morglawdd

Bod yn Benderfynol

01/12/2021

DFR/S/2021/0228

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd

Natural Resources Wales

ST 42638 87306

Dadsiltio sianel

Yn benderfynol

01/12/2021

FRA/NM/2021/0152

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tŷ Grove
Haimwood
Llandrinio
SY22 6SQ

(f) gweithgareddau o fewn 8 metr i brif afon neu o fewn 16 metr i brif afon llanw

Rhoi

21/12/2021

Tachwedd 2021

Rhif Trwydded Trefn y Drwydded Math o Drwydded Deiliad Trwydded Cyfeiriad Safle Disgrifiad Gweithgaredd Penderfyniad Dyddiad Penderfynu

A001665/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Dyffrynoedd Nedd a Mellte a Moel Penderyn SSSI

Cwympo neu leihau cefnffyrdd coed anniogel.

Cyhoeddwyd

08- Tachwedd -2021

A001711/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Llyn Padarn SSSI

Gosod a gweithredu offer monitro.

Cyhoeddwyd

24- Tachwedd -2021

A001705/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Mae coedwigaeth yn gweithio ar gyfer prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE.

Cyhoeddwyd

22- Tachwedd -2021

A001674/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Morfa Harlech SSSI

Morfa Dyffryn SSSI

Rheoli prysgwydd a llystyfiant.

Cyhoeddwyd

10- Tachwedd -2021

A001703/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Llanddulas Limestone and Gwrych Castle Wood SSSI

Rheoli glaswelltir, rheoli prysgwydd a rheoli diogelwch coed.

Cyhoeddwyd

19- Tachwedd -2021

A001719/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Coed Maes-mawr, Coed Esgairneiriau a Cheunant Caecenau SSSI

Halo yn teneuo o amgylch coed.

Cyhoeddwyd

30- Tachwedd -2021

A001686/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Eryri SSSI

Gweithgareddau rheoli NNR wedi'u cynllunio.

Cyhoeddwyd

17- Tachwedd -2021

A001672/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Aber Mawddach/Mawddach Estuary SSSI

Tynnu ac ailosod arwyddion CNC.

Cyhoeddwyd

10- Tachwedd -2021

A001647/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd

Gwaith adfer afonydd.

Cyhoeddwyd

03- Tachwedd -2021

A001708/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Breidden Hill SSSI

Cwympo coed.

Cyhoeddwyd

25- Tachwedd -2021

A001626/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Adnoddau Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd SSSI

Tynnu rhywogaethau ymledol.

Cyhoeddwyd

09- Tachwedd -2021

DFR/S/2021/0148

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 15347 87970

Gosod bafflau pren mewn dau leoliad i wella cynefin

 

Wedi'i bennu

03/11/2021

DFR/S/2021/0176

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

ST 32614 86651 to ST 33559 84128

Gwaith gwella amddiffynfeydd llifogydd

Wedi'i bennu

12/11/2021

DFR/S/2021/0205

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SN 62621 13360

Gosod synhwyrydd llif a ramp concrit

Wedi'i bennu

12/11/2021

DFR/S/2021/0206

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SN 62317 12637

Gwelliannau i dramwyfeydd pysgod, amddiffyniad erydiad sy'n cynnwys rap rhwygo ar hyd ymyl i lawr yr afon o'r gored bresennol a gosod rap cellog ac unedau cellog concrit

Wedi'i bennu

12/11/2021

DFR/S/2021/0209

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

 

Ymddiriedolaeth Afonydd De Ddwyrain Cymru

ST 03460 83235

Gosod 4 pâr o bafflau mudo pysgod pren ac ailadeiladu llithren yng ngogledd sianel traphont y rheilffordd

Wedi'i bennu

16/11/2021

DFR/S/2021/0216

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 14469 87751

Gosod bafflau pren ar wefus y sil concrit

Wedi'i bennu

29/11/2021

DFR/S/2021/0228

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

ST 42638 87306

Desilting sianel

Cael eich Penderfynu

 

Hydref 2021

Rhif Trwydded Trefn y Drwydded Math o Drwydded Deiliad Trwydded Cyfeiriad Safle Disgrifiad Gweithgaredd Penderfyniad Dyddiad Penderfynu

A001551/1

Section 28H Wildlife & Countryside Act 1981 Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Resources Naturiol Cymru

SSSI Berwyn

Atgyweirio i Boardwalk, a newid camfeydd

Cyhoeddwyd

04-Hydref-2021

A001452/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr SSSI

Torri a chael gwared ar gonwydd, bedw, prysgwydd

Cyhoeddwyd

14- Hydref -2021

 

A001478/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

SSSI Afon Llugwy

Cwympo coed

Cyhoeddwyd

14- Hydref -2021

 

A001563/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhinog SSSI

Rheoli Poblogaeth Geifr Feral

Cyhoeddwyd

06- Hydref -2021

 

A001577/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

SSSI Arfordir Pen-bre / Penfro Arfordir

 

Gosod dipwells

Cyhoeddwyd

08- Hydref -2021

 

A001582/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

SSSI Llyn Tegid

Cloddiwch dri phwll llwybr i arglawdd

Cyhoeddwyd

11- Hydref -2021

 

A001584/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Rheoli ffawydd, tynnu dwylo a chloddio glasbrennau

Cyhoeddwyd

11- Hydref -2021

 

A001636/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Cwympo a thynnu canghennau yn lludw heintiedig

Cyhoeddwyd

25- Hydref -2021

 

A001559/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Warren Newborough - SSSI Ynys Llanddwyn

Rheolaeth gan gynnwys stoc, pwll, llystyfiant. Gwella traciau a reidiau

Cyhoeddwyd

04- Hydref -2021

 

A001550/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

SSSI Afon Teifi

Clirio malurion i fyny ac i lawr yr afon o Bont Llechryd

Cyhoeddwyd

04- Hydref -2021

 

A001604/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

SSSI Dyfi

Cadwraeth a rheoli hamdden yn dwyni a thraeth Ynyslas

Cyhoeddwyd

18- Hydref -2021

 

A001629/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr SSSI

Teneuo conwydd

Cyhoeddwyd

25- Hydref -2021

 

A001617/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd SSSI

 

Newid mewn rheolaeth pori yng Nghae Gwyn

Cyhoeddwyd

21- Hydref -2021

 

C001484/1

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

SSSI Blackcliff-Wyndcliff

Gwaith iechyd a diogelwch coed ynn ar ffyrdd a llwybrau troed

Cyhoeddwyd

06- Hydref -2021

 

DFR/S/2021/0201

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

SO 14820 07693

 

Pren ychwanegol yn cael ei osod ymhellach i lawr yr afon o brennau a osodwyd yn wreiddiol

Wedi'i bennu

14/10/2021

DFR/S/2021/0202

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 18077 96122

Ailosod carreg floc a fethwyd

Wedi'i bennu

06/10/2021

DFR/S/2021/0208

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

 

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90396 79837

Gosod ffrâm ddur ar wal ochr y sianel yn union i fyny'r afon o'r falf arllwys a fflap

Wedi'i bennu

20/10/2021

DFR/S/2021/0216

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 14469 87751

Gosod bafflau pren ar wefus y sil concrit

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0217

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Gwaith Tir Cymru

ST 20227 81309

Gosod cyn-morglawdd carreg bloc

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0220

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Ymddiriedolaeth Afonydd De Ddwyrain Cymru

ST 00395 75296

Tynnu cylfat re drwm goncrit segur, gwaith cysylltiedig â gwaith

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0221

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 43615 21366 to SN 43243 20607

Cynllun rheoli dadwenwyno a dadrithio

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0223

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90430 79930

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0224

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 90180 81550

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0225

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SS 89993 82742

 

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

DFR/S/2021/0226

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Adnoddau Naturiol Cymru

SS 89800 82835

 

Torri rhicyn o fewn y gored bresennol

Cael eich Penderfynu

 

FRA/NM/2021/0116

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhysgog, Berwyn, Llangollen, Sir Ddimbych, LL20 8BW

(b) newid neu atgyweirio strwythurau mewn, dros neu o dan brif afon

Rhoi

08/10/2021

FRA/NM/2021/0118

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llyn Tegid, Bala, Gwynedd, LL21

(c) codi / newid strwythurau sydd wedi'u cynllunio i gynnwys neu ddargyfeirio llifddwr

Rhoi

08/10/2021

FRA/NM/2021/0128

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Sandycroft & Pentre, Dwyrain Ffordd Caer, Pentre, Glannau Dyfrdwy

(d) o wely neu lannau prif afon

Rhoi

14/10/2021

FRA/NM/2021/0141

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Pentre Drain North, Dwyrain Ffordd Caer, Sandycroft CH52QL

(d) o wely neu lannau prif afon

Rhoi

20/10/2021

Diweddarwyd ddiwethaf