Penderfyniadau trwyddedau terfynol ar gyfer safleoedd o dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol