Gweithfeydd hylosgi canolig a chynhyrchwyr penodedig