Ein holl ymatebion ymgynghori hyd yma eleni:

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd Adroddiad Amgylcheddol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol PDF [547.7 KB]
Coridor yr M4 o amgylchedd casnewydd ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru ir cynllun drafft a oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 23 medi ac 16 PDF [742.1 KB]
Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd Ystyried yr opsiynau mewn perthynas â gofynion y Rheoliadau Cynefinoedd PDF [490.4 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf