Egwyddorion Ymchwil Cydweithredol Bioamrywiaeth Forol

Yn ddiweddar nododd Cyfoeth Naturiol Cymru anghenion tystiolaeth flaenoriaethol i rywfaint o’n gwaith bioamrywiaeth forol. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu prosiectau yr ydym yn eu hystyried yn rhai blaenoriaeth uchel, lle byddem yn hoffi archwilio cyfleoedd i gydweithio. 

Mae’r rhestr o brosiectau blaenoriaeth uchel wedi ei rhannu i’r grwpiau canlynol:

  • Gwaith ymchwilio posibl ar y cyd
  • Gwaith cydweithio posibl arall a allai fod yn llai addas i waith y Prifysgolion a Sefydliadau Ymchwil ond a allai er hynny gynnig cyfleoedd i gydweithio; er enghraifft, â rhan, ond nid pob rhan o’r prosiect
  • Prosiectau sydd wedi cychwyn ar hyn o bryd ond a allai barhau i fod â rhywfaint o sgôp ar gyfer cydweithio pellach 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud gwaith ymchwil ar unrhyw un o’r prosiectau sy’n cael eu rhestru, cysylltwch â tystiolaethbioamrywiaethmorol@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf