Newyddion a digwyddiadau

Newyddion diweddaraf

Gwaredu prysgwydd ym Mhen-bre i wella’r twyni ar gyfer bioamrywiaeth

Mae prysgwydd yn darparu fflach o wyrddni yn ein hardaloedd tywodlyd, ond mae gormod  o brysgwydd yn mygu’r twyni tywod ac yn cael effaith andwyol ar y planhigion arbenigol a’r infertebratau sy’n byw yno. Yn ystod y gaeaf hwn, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwaredu rhywogaethau anfrodorol ymledol o ardaloedd o’r twyni tywod ym Mhen-bre i helpu bywyd gwyllt i ffynnu.

29 Tach 2021

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru