Mae'r Gofrestr yn grynodeb o geisiadau trwyddedau cwympo coed. Rydym yn diweddaru hon bob wythnos. 

Mae'r ceisiadau'n aros ar y Gofrestr am isafswm o bedair wythnos. 

Cysylltwch â ni i weld cais neu wneud sylw arno. Dyfynnwch y rhif cyfeirnod ymgeisio: 

Ymgeisiwch am drwydded cwympo coed

Cyfeirnod Ymgeisydd Enw'r Safle Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Ha Dyddiad gorffen sylwadau
22-23 FLA367 Tilhill Forestry Ltd Esgair Berfedd SN822466 Llanwrtyd Powys 51050 23.03 6/02/2023
22-23 FLA370 HW Forestry Ltd Allt Pistyll Dewi SN538194 Caerfyrddin Sir Caerfyrddin 3500 3.16 6/02/2023
22-23 FLA371 HW Forestry Ltd Blaen y Cwm SN657092 Rhydaman Sir Caerfyrddin 10000 6.6 6/02/2023
22-23 FLA373 Bronwin and Abbey Ltd Rose Castle Cpt 22 SN004120 Hwlffordd Sir Benfro 1975 4.06 6/02/2023
22-23 FLA374 Mostyn Estate Ltd Ffrith y Defaid SJ127754 Trefynnon Sir Fflint 12 0.02 6/02/2023
22-23 FLA345 Esken Renewables Heulog Farm SJ261562 Wrecsam Sir y Fflint 6000 3.8 08/02/2023
22-23 FLA376 Tilhill Forestry Ltd Nant Gerdinen 1c SN395318 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 75 0.23 08/02/2023
22-23 FLA377 Pryor and Rickett Silviculture Ltd Geulan SN844972 Penffordd-las Powys 8536 23.06 10/02/2023
22-23 FLA378 Williams Broadpark SS595885 Abertawe Dinas a Sir Abertawe 50 0.22 10/02/2023
22-23 FLA380 DSH Wood UK Ltd Coed Cae Swch SJ131352 Llanarmon Dyffryn Wrecsam 302 0.62 10/02/2023
22-23 FLA381 Bronwin and Abbey Ltd Parsons Break ST511972 Cas-gwent Sir Fynwy 2500 3.12 10/02/2023
22-23 FLA382 Bronwin and Abbey Ltd Tal y Coed SO415151 Trefynwy Sir Fynwy 3500 10.08 10/02/2023
22-23 FLA349 A Bamber Maengwelw SN762684 Ystrad Meurig Ceredigion 12000 20 16/02/2023
22-23 FLA385 Forestry Services Ltd Hafodwnog SN762937 Machynlleth Powys 150 0.15 17/02/2023
22-23 FLA386 Beacons Tree Services Aberbran Caravan and Motorhome Club Campsite SN984294 Aberhonddu Powys 3 0.01 17/02/2023
22-23 FLA389 Forest Management Cymru Rose Lodge SR961999 Hundleton Sir Penfro 300 3.8 17/02/2023
22-23 FLA390 Coed Cymru Hendre SJ071090 Y Trallwng Powys 131 0.17 17/02/2023
22-23 FLA392 Bronwin and Abbey Ltd Ty Commins SO244240 Crucywel Powys 1660 3.85 24/02/2023
22-23 FPA014 Cyfoeth Naturiol Cymru Cilmaren Windblow SN68963826 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin   26.4 24/02/2023
22-23 FPA015 Cyfoeth Naturiol Cymru Brechfa West Tower Windblow SN49433497 Llanybydder Sir Gaerfyrddin   10.5 24/02/2023
22-23 FPA016 Cyfoeth Naturiol Cymru Brechfa Llidiad 57159 SN55043597 Brechfa Sir Gaerfyrddin   14.6 27/02/2023
22-23 FLA395 Flintshire Woodlands Rhiwlas Estate Woodlands SH931388 Y Bala Gwynedd 12450 8.43 03/03/2023

 

Diweddarwyd ddiwethaf